Kunska štednjaKunska štednja po viđenju

 

Instrument raspolaganja sredstvima po viđenju je štedna knjižica. Vlasnik štednog uloga raspolaže svojim sredstvima u svakom trenutku.

 

Kamatne stope

 

Na sredstva na štednom računu kamatna stopa po viđenju je 0,02% godišnje, dok je kamatna stopa na transakcijskom računu 0,05% godišnje.

Redovna kamatna stopa jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi. Kamatna stopa je promjenjiva u skladu s Odlukom o kamatnim stopama.

 

Oročeni kunski depoziti

 

Kunski depoziti mogu se oročavati na rok od 1 mjeseca do 36 mjeseci.

Oročenim kunskim depozitom moguće je raspolagati i prije isteka roka oročenja, uz suglasnost ovlaštene osobe u Banci. U slučaju prijevremenog razročenja obračunavaju se kamate po kamatnoj stopi za najbliži ostvareni rok oročenja.

 

Depozit se automatski obnavlja na isti rok ukoliko u roku od 7 dana klijent ne zatraži isplatu depozita ili obavijesti Banku da će na drugi način raspolagati depozitom (obnova na drugi rok i sl). Obnova oročenja vrši se prema uvjetima koji vrijede na dan isteka oročenja.

 

Klijenti mogu izabrati hoće li se kamata se po isteku oročenja isplatiti na njihov tekući račun ili pripisati oročenju ako će se automatski prolongirati rok oročenja.

 

Kamatne stope na oročene kunske depozite

 

 

O R O Č E N I   D E P O Z I T I

1 MJESEC

3 MJESECA

6 MJESECI

12 MJESECI

24 MJESECA

36 MJESECI

0,60%

0,90%

1,20%

1,65%

2,00%

2,00%

 

 

 

Efektivne kamatne stope jednake su prikazanim nominalnim stopama. Kamatne stope su godišnje, fiksne u skladu s Odlukom o kamatnim stopama.

 

Za veće iznose moguće je ugovaranje stimulativne kamatne stope.

 

Oročeni kunski depoziti s valutnom klauzulom

 

Oročeni kunski depoziti s valutnom klauzulom mogu se oročavati na rok od 3 mjeseca do 36 mjeseci.

 

Oročenim kunskim depozitom s valutnom klauzulom moguće je raspolagati i prije isteka roka oročenja, uz suglasnost ovlaštene osobe u Banci. U slučaju prijevremenog razročenja obračunavaju se kamate po kamatnoj stopi za najbliži ostvareni rok oročenja.

 

Depozit se automatski obnavlja na isti rok ukoliko u roku od 7 dana klijent ne zatraži isplatu depozita ili obavijesti Banku da će na drugi način raspolagati depozitom (obnova na drugi rok i sl). Obnova oročenja vrši se prema uvjetima koji vrijede na dan isteka oročenja.

 

Klijenti mogu izabrati hoće li se kamata se po isteku oročenja isplatiti na njihov tekući račun ili pripisati oročenju ako će se automatski prolongirati rok oročenja.

 

Kamatne stope na oročene kunske depozite s valutnom klauzulom

 

 

O R O Č E N I   D E P O Z I T I S VALUTNOM KLAUZULOM

 

3 MJESECA

6 MJESECI

12 MJESECI

24 MJESECA

36 MJESECI

 

0,50%

0,70%

0,90%

1,00%

1,00%

 

 Na oročavanje se primaju iznosi od 1.000,00 HRK.

 

Efektivne kamatne stope jednake su prikazanim nominalnim stopama. Kamatne stope su godišnje, fiksne u skladu s Odlukom o kamatnim stopama.

 

Za veće iznose moguće je ugovaranje stimulativne kamatne stope.

 

Informativni letak Oročena devizna i kunska štednja za građane pogledajte ovdje.

Tečajna lista

Prikaži sve


  • Valuta

  • Status

  • Srednji

  • CHF
  • 6.80804000
  • GBP
  • 8.42619900
  • USD
  • 6.62532300
  • EUR
  • 7.40578600
Kontaktirajte nas


Za sva pitanja, prijedloge ili komentare vezane za poslovanje Banke, molimo obratite nam se na sljedeću mail adresu: riznica1@sabank.hr