.
AUD 1.65860000
CAD 1.49200000
CZK 24.26000000
DKK 7.45650000
HUF 377.38000000
JPY 162.12000000
NOK 11.69650000
SEK 11.36550000
CHF 0.96280000
GBP 0.86525000
USD 1.09850000
PLN 4.33550000

VISA debitne kartice

VISA kartica je debitna kartica vezana uz transakcijski račun poslovnih subjekata. To znači da je za stjecanje VISA kartice potrebno postati klijentom Samoborske banke, odnosno otvoriti poslovni račun.

 

Kartica omogućava brzo, praktično i sigurno raspolaganje novcem, te korištenje novih usluga temeljenih na suvremenoj tehnologiji. U karticu je ugrađen čip najnovije generacije koji će sve Vaše transakcije učiniti sigurnijima i na prodajnim mjestima i na bankomatima.

 

Ovaj proizvod posebno je koristan za poslovne subjekte čiji djelatnici mnogo putuju i pri tome moraju plaćati hotelske usluge, benzin i sl. Poslovni subjekt određuje limite potrošnje za svoje djelatnike prema svojim potrebama.

 

VISA KARTICA

VISA je debitna čip kartica. Njome se može plaćati roba i usluge na prodajnim mjestima s oznakom VISA, te podizati gotovinu u zemlji i inozemstvu do raspoloživog iznosa na računu i sukladno određenim limitima.

 

Kartica glasi na ime korisnika uz naziv poslovnog subjekta, neprenosiva je i izdaje se na rok prema Odluci Banke, minimalno na jednu godinu. Nakon isteka tog roka valjanost se produžuje prema Odluci Banke.

 

Kartica je vlasništvo Banke i na njezin zahtjev korisnik kartice obvezan ju je odmah prerezati i vratiti.

 

Kartica čija je valjanost istekla ili je zbog bilo kojeg drugog razloga poništena ne smije se koristiti.

 

Kartica je namijenjena vlasnicima poslovnih računa otvorenih u Samoborskoj banci kao:

 

Identifikacijska kartica

 

 - prilikom isplata i uplata gotovine u poslovnicama Samoborske banke d.d.

 

Platna kartica uz korištenje PIN-a (tajnog broja)

 

 - za isplatu gotovine s računa poslovnog subjekta na bankomatima Samoborske banke
 - za upit o stanju sredstava računa na bankomatima Samoborske banke d.d.
 - prilikom plaćanja na EFT-POS terminalima s oznakom VISA uz korištenje PIN-a (tajnog broja)
 - za isplatu raspoloživih sredstava s poslovnog računa na bankomatima drugih banaka koji imaju oznaku VISA

 

POGODNOSTI KOJE VAM NUDI VISA KARTICA

Kartica je osmišljena tako da se sve transakcije mogu obaviti elektronskim putem, uz provjeru PIN-a i stanja na poslovnom računu. Na taj način sredstva su dostupna 24 sata dnevno.

 

Korištenje VISA kartice znatno je brži način pristupa novcu od odlaska u banku. VISA je i sigurniji način raspolaganja novcem od nošenja gotovine, jer se u slučaju eventualnog nestanka kartice (izgubljena ili ukradena kartica) po obavijesti kartica blokira i ne može se više koristiti. To znači da će, ako je kartica ukradena i netko je pokuša upotrijebiti, kartica biti zadržana u bankomatu odnosno na prodajnom mjestu. Zbog toga je izuzetno važno što prije prijaviti nestanak kartice u Banku ili EGCP d.o.o.

 

DOSTAVA KARTICE

Kartica će biti isporučena na adresu poslovnog subjekta, a nekoliko dana po primitku kartice može se preuzeti PIN u poslovnici gdje je otvoren poslovni račun. Kod preuzimanja PIN-a potpisuje se Ugovor o korištenju bankovne kartice.

 

PIN

PIN (Personal Identity Number ,tj. osobni identifikacijski broj) je tajni identifikacijski broj koji se uručuje uz Maestro karticu i pruža maksimalnu sigurnost prilikom isplate gotovine na bankomatima odnosno prilikom plaćanja u trgovinama putem EFTPOS terminala. PIN je poznat samo korisniku kartice i ne zna ga nitko drugi, pa ni zaposlenici banke. PIN uz karticu najvažniji je element zaštite sredstava na računu u Banci. Zbog toga se PIN nikada i nikome ne otkriva. PIN ne zapisujte na kartici niti ga čuvajte uz nju (u novčaniku, mobilnom telefonu i sl.) Ako izgubite ili zaboravite PIN potrebno je zatražiti u Banci novi.

 

PLAĆANJE VISA KARTICOM

VISA karticom moguće je plaćati robu i usluge na svim prodajnim mjestima koja nose oznaku VISA, te su opremljena odgovarajućim EFT POS terminalom.

 

EFT POS (Electronic Funds Transfer Point of Sale) terminali su elektroničke blagajne za plaćanje roba ili usluga pomoću kojih se transakcije provode elektroničkim putem. Nakon što trgovcu na prodajnom mjestu opremljenom EFTPOS terminalom (hoteli, benzinske crpke i sl.) predate karticu on će Vam pružiti uređaj u koji trebate utipkati svoj PIN (pazeći pri tom da nitko ne vidi broj koji utipkavate). Po obavljenoj transakciji preuzmite od blagajnika potvrdu o uspješno provedenom plaćanju. Iznos plaćene robe ili usluge odmah tereti poslovni račun.

 

PODIZANJE GOTOVINE

VISA omogućuje podizanje gotovine na svim bankomatima u Hrvatskoj i u svijetu s oznakoma VISA. Transakcije na bankomatima Samoborske banke d.d. su besplatne.

 

Postupak podizanja gotovine je sljedeći:

- umetnite karticu i slijedite jednostavno upute na zaslonu bankomata

- unesite PIN, pazeći da nitko ne vidi broj koji utipkavate

- uzmite karticu

- pričekajte novac koji će se pojaviti na otvoru za novčanice

- uzmite listić potvrde o transakciji

 

LIMITI PO KARTICI

 

Standardni limiti za podizanje sredstava :

- na bankomatima (24-satni) 265,45 eura

- na EFTPOS terminalima (dnevni) 663,61 euro

 

U dogovoru s Bankom, vlasnik poslovnog računa može tražiti promjenu limita.

 

REKLAMACIJE

Korisnik kartice za sva se pitanja ili reklamacije može obratiti Banci na telefon +385-1-5999-239 ili u najbližoj poslovnici Banke. Krajnji rok za podnošenje reklamacija je 14 dana od datuma tiskanja obavijesti o učinjenim troškovima.

Banka ne preuzima odgovornost za kvalitetu robe i usluga kupljenih VISA karticom. Reklamacije robe i usluga korisnik rješava na prodajnom mjestu.

 

IZGUBLJENA ILI UKRADENA KARTICA

U slučaju nestanka, gubitka, krađe ili uništenja kartice, molimo odmah nazovite autorizacijski centar EGCP d.o.o. na telefon  broj +385-1-3078-699  koji vam je na raspolaganju 24 sata ili Banku na telefon +385-1-5999-239 u radno vrijeme banke. Na taj način spriječit ćete zloporabu kartice. Radi izdavanja nove kartice posjetite svoju poslovnicu Samoborske banke.