Dokumentacija uz zahtjev za gotovinski kreditDa bi Banka mogla razmotriti Vaš zahtjev, molimo da nam dostavite:


1. ZAHTJEV ZA KREDIT

Ispunjen obrazac koji se kupuje u Banci, s navedenim točnim osobnim podacima i ovjeren od strane poslodavca sa navedenim prosjekom primanja u zadnja tri mjeseca i eventualnim obustavama evidentiranim na osobnom dohotku za sve sudionike u kreditnom zahtjevu.


Ovjerena administrativna zabrana na zahtjevu za kredit
Bjanko mjenica svakog sudionika u kreditnom zahtjevu predaje se prilikom potpisivanja ugovora.


Bjanko zadužnica svakog sudionika u kreditnom zahtjevu ovjerava se kod javnog bilježnika zajedno s ugovorom o kreditu.
Uz ispunjeni obrazac Zahtjev za kredit, prilažu se i sljedeći dokumenti:


2. KLIJENTI ZAPOSLENI U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.)


2.1. zadnje tri ovjerene isplatne liste
2.2. BON / SOL 2 za sve račune ne stariji od 15 dana
2.3. obrazac IP za proteklu i tekuću godinu
2.4. pisana izjava poslodavca od kada je djelatnik zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme, te da će vršiti obustave po Ugovoru o gotovinskom kreditu prema Samoborskoj banci za svakog sudionika u kreditnom zahtjevu
2.5. fotokopija osobne iskaznice
2.6. fotokopija dokumenta sa JMBG
2.7. bjanko zadužnica svakog sudionika u kreditnom zahtjevu
KLIJENTI ZAPOSLENI U PODUZEĆIMA S MANJE OD 5 ZAPOSLENIH
2.8. BON / SOL 1 ili RS obrazac stranice A i B ovjereno od Regosa
2.9. Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana ili Rješenje o upisu u sudski registar ne starije od 90 dana
2.10. Obavijest o razvrstavanju poduzeća prema Nacionalnoj klasifikaciji
2.11. potpisni karton
2.12. pisana izjava poslodavca od kada je djelatnik zaposlen na određeno ili neodređeno


3. ZAPOSLENI U DIONIČKOM DRUŠTVU


3.1. zadnje tri ovjerene isplatne liste
3.2. obrazac IP za proteklu i tekuću godinu
3.3. pisana izjava poslodavca od kada je djelatnik zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme, te da će vršiti obustave po Ugovoru o gotovinskom kreditu prema Samoborskoj banci za svakog sudionika u kreditnom zahtjevu
3.4. fotokopija osobne iskaznice
3.5. fotokopija dokumenta sa JMBG


4. ZAPOSLENI U JAVNOM ILI DRŽAVNOM PODUZEĆU, JEDINICAMA DRŽAVNE UPRAVE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE, D.O.O. U VLASNIŠTVU RH, ŽUPANIJE ILI GRADA


4.1. obrazac IP za proteklu i tekuću godinu
4.2. zadnje tri ovjerene isplatne liste
4.3. pisana izjava poslodavca od kada je djelatnik zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme, te da će vršiti obustave po Ugovoru o gotovinskom kreditu prema Samoborskoj banci za svakog sudionika u kreditnom zahtjevu
4.4. fotokopija osobne iskaznice
4.5. fotokopija dokumenta sa JMBG


5. VLASNICI OBRTA I SLOBODNA ZANIMANJA


5.1. BON / SOL 2 za sve račune ne stariji od 15 dana
5.2. fotokopija obrtnice (original na uvid) i Rješenje o upisu u obrtni registar sa izvodom o statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u nadležni registar slobodnih zanimanja
5.3. potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnja 3 mjeseca izdana od Regosa
5.4. prijava poreza na dohodak sa pregledom poslovnih primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, Rješenje Porezne uprave za posljednju godinu
5.5. potvrdu Porezne uprave da su plaćeni svi doprinosi i porez
5.6. fotokopija osobne iskaznice
5.7. fotokopija dokumenta sa JMBG


7. UMIROVLJENICI


7.1. potvrda HZMO o visini mirovine
7.2. fotokopija osobne iskaznice
7.3. fotokopija dokumenta sa JMBG
7.4. umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu: rješenje stranog isplatioca mirovine

Napomena: Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju, ukoliko se za istom ukaže potreba.


Za dodatne informacije nazovite Sektor za poslove s građanima

tel. +385-1-5999-242

Tečajna lista

Prikaži sve


  • Valuta

  • Status

  • Srednji

  • CHF
  • 6.54953500
  • GBP
  • 8.42741500
  • USD
  • 6.50991100
  • EUR
  • 7.42455300
Kontaktirajte nas


Za sva pitanja, prijedloge ili komentare vezane za poslovanje Banke, molimo obratite nam se na sljedeću mail adresu: riznica1@sabank.hr