Terminski plan NKS 

Savjet HNB je donio Odluku o izmjeni i dopuni odluke o Terminskom planu obračuna preko međubankovnih platnih sustava. Temeljem novog Terminskog plana, Banka je donijela svoj Terminski plan u obavljanju kunskog platnog prometa s klijentima.

Ako vrijeme primitka naloga za plaćanje nije radni dan Banke, smatra se da je nalog za plaćanje zaprimljen slijedećeg radnog dana. Radnim danom što se tiče Nacionalnog klirinškog sustava ne smatraju se subota i nedjelja, tako da će platni nalozi u korist računa primatelja platnog naloga koji se nalaze u drugoj kreditnoj instituciji, koje Banka primi nakon 15.30 sati u petak biti obrađeni u ponedjeljak (ako na taj dan nije praznik ). Isto vrijedi i za naloge u korist računa primatelja koje FINA vodi u ime i za račun Banke. Nalozi kod kojih se računi uplatitelja i primatelja vode u Banci izvršavaju se isti dan.

Dnevni terminski plan obračuna preko Nacionalnog klirinškog sustava (NKS) pogledajte ovdje.

 

Tečajna lista

Prikaži sve


  • Valuta

  • Status

  • Srednji

  • CHF
  • 6.54953500
  • GBP
  • 8.42741500
  • USD
  • 6.50991100
  • EUR
  • 7.42455300
Kontaktirajte nas


Za sva pitanja, prijedloge ili komentare vezane za poslovanje Banke, molimo obratite nam se na sljedeću mail adresu: riznica1@sabank.hr