.
AUD 1.65860000
CAD 1.49200000
CZK 24.26000000
DKK 7.45650000
HUF 377.38000000
JPY 162.12000000
NOK 11.69650000
SEK 11.36550000
CHF 0.96280000
GBP 0.86525000
USD 1.09850000
PLN 4.33550000

Dokumentacija uz zahtjev za gotovinski kredit

Da bi Banka mogla razmotriti Vaš zahtjev, molimo da nam dostavite:


1. ZAHTJEV ZA KREDIT

Ispunjen obrazac koji se kupuje u Banci, s navedenim točnim osobnim podacima i ovjeren od strane poslodavca sa navedenim prosjekom primanja u zadnja tri mjeseca i eventualnim obustavama evidentiranim na osobnom dohotku za sve sudionike u kreditnom zahtjevu.


Ovjerena administrativna zabrana na zahtjevu za kredit
Bjanko mjenica svakog sudionika u kreditnom zahtjevu predaje se prilikom potpisivanja ugovora.


Bjanko zadužnica svakog sudionika u kreditnom zahtjevu ovjerava se kod javnog bilježnika zajedno s ugovorom o kreditu.
Uz ispunjeni obrazac Zahtjev za kredit, prilažu se i sljedeći dokumenti:


2. KLIJENTI ZAPOSLENI U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.)


2.1. zadnje tri ovjerene isplatne liste
2.2. BON / SOL 2 za sve račune ne stariji od 15 dana
2.3. obrazac IP za proteklu i tekuću godinu
2.4. pisana izjava poslodavca od kada je djelatnik zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme, te da će vršiti obustave po Ugovoru o gotovinskom kreditu prema Samoborskoj banci za svakog sudionika u kreditnom zahtjevu
2.5. fotokopija osobne iskaznice
2.6. fotokopija dokumenta sa JMBG
2.7. bjanko zadužnica svakog sudionika u kreditnom zahtjevu
KLIJENTI ZAPOSLENI U PODUZEĆIMA S MANJE OD 5 ZAPOSLENIH
2.8. BON / SOL 1 ili RS obrazac stranice A i B ovjereno od Regosa
2.9. Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana ili Rješenje o upisu u sudski registar ne starije od 90 dana
2.10. Obavijest o razvrstavanju poduzeća prema Nacionalnoj klasifikaciji
2.11. potpisni karton
2.12. pisana izjava poslodavca od kada je djelatnik zaposlen na određeno ili neodređeno


3. ZAPOSLENI U DIONIČKOM DRUŠTVU


3.1. zadnje tri ovjerene isplatne liste
3.2. obrazac IP za proteklu i tekuću godinu
3.3. pisana izjava poslodavca od kada je djelatnik zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme, te da će vršiti obustave po Ugovoru o gotovinskom kreditu prema Samoborskoj banci za svakog sudionika u kreditnom zahtjevu
3.4. fotokopija osobne iskaznice
3.5. fotokopija dokumenta sa JMBG


4. ZAPOSLENI U JAVNOM ILI DRŽAVNOM PODUZEĆU, JEDINICAMA DRŽAVNE UPRAVE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE, D.O.O. U VLASNIŠTVU RH, ŽUPANIJE ILI GRADA


4.1. obrazac IP za proteklu i tekuću godinu
4.2. zadnje tri ovjerene isplatne liste
4.3. pisana izjava poslodavca od kada je djelatnik zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme, te da će vršiti obustave po Ugovoru o gotovinskom kreditu prema Samoborskoj banci za svakog sudionika u kreditnom zahtjevu
4.4. fotokopija osobne iskaznice
4.5. fotokopija dokumenta sa JMBG


5. VLASNICI OBRTA I SLOBODNA ZANIMANJA


5.1. BON / SOL 2 za sve račune ne stariji od 15 dana
5.2. fotokopija obrtnice (original na uvid) i Rješenje o upisu u obrtni registar sa izvodom o statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u nadležni registar slobodnih zanimanja
5.3. potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje za zadnja 3 mjeseca izdana od Regosa
5.4. prijava poreza na dohodak sa pregledom poslovnih primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, Rješenje Porezne uprave za posljednju godinu
5.5. potvrdu Porezne uprave da su plaćeni svi doprinosi i porez
5.6. fotokopija osobne iskaznice
5.7. fotokopija dokumenta sa JMBG


7. UMIROVLJENICI


7.1. potvrda HZMO o visini mirovine
7.2. fotokopija osobne iskaznice
7.3. fotokopija dokumenta sa JMBG
7.4. umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu: rješenje stranog isplatioca mirovine

Napomena: Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju, ukoliko se za istom ukaže potreba.


Za dodatne informacije nazovite Sektor za poslove s građanima

tel. +385-1-5999-242