.
AUD 1.66120000
CAD 1.43650000
CZK 24.49400000
DKK 7.45840000
HUF 386.73000000
JPY 157.01000000
NOK 11.42580000
SEK 11.63750000
CHF 0.96600000
GBP 0.86775000
USD 1.04690000
PLN 4.62300000

Dugoročni krediti za građane

Banka u ponudi ima dugoročne kredite za kupnju automobila, nenamjenske kredite za građane i kredite osigurane novčanim pologom.

1. Dugoročni krediti za kupnju automobila

Opće informacije o dugoročnim kreditima za kupnju automobila pogledajte ovdje.


2. Nenamjenski dugoročni gotovinski krediti 

Opće informacije o nenamjenskim dugoročnim gotovinskim kreditima pogledajte ovdje..


3. Dugoročni krediti osigurani novčanim pologom

 Opće informacije o dugoročnim kreditima osiguranim pologom pogledajte ovdje..


Uvjete kreditiranja za dugoročne kredita građanima pogledajte ovdje..