.
AUD 4.85322300
CAD 5.07001200
CZK 0.29044900
DKK 1.01801100
HUF 2.124587
JPY 5.81857
NOK 0.74881700
SEK 0.74331800
CHF 6.88481400
GBP 8.73692100
USD 6.36126500
EUR 7.57054200
PLN 1.67171800

Povijest banke

19. STOLJEĆE

 

Samoborsko bankarstvo vuče korijene iz 1873. godine, iz vremena kada se u našim krajevima pojavljuju prve novčarske institucije. Samoborska štedionica osnovana je 27. ožujka 1873. godine i u kontinuitetu posluje do danas. Prema izvješću Trgovačke komore u Zagrebu za godinu 1879., Hrvatska je imala 3 banke i 12 štedionica, a po uplaćenoj glavnici Samoborska je štedionica bila druga po veličini "Šparkasa" u Hrvatskoj, a ispred najstarije i najuglednije Prve hrvatske štedionice u Zagrebu. Osnivači prvi dioničari - vlasnici štedionice bili su ugledni Samoborci (ukupno njih 21).

 

20. STOLJEĆE

 

Organizirana kao dioničko društvo, mijenjajući svoj pravni status (u nekim periodima i kao poslovna jedinica većih banaka), Banka je djelovala kao financijska institucija za područje Samobora, ali i šire regije sudjelujući u razvoju gospodarstva. Samoborska štedionica se uspjela održati i u vrtlogu svjetske krize u razdoblju od 1929. do 1931. godine kada su propale i nestale tisuće banaka i štedionica u zemlji i u svijetu.

Samoborska banka sa statusom samostalne banke, kao financijska asocijacija tzv. udruženog rada, konstituirana je 1978. godine, kada je uskladila svoje poslovanje s odredbama tada važećeg Zakona o osnovama bankarskog i kreditnog sustava.

Na osnivačkoj skupštini 27. prosinca 1989. godine Samoborska banka d.d. Samobor osnovana je kao dioničko društvo. Osnivači Samoborske banke su gospodarski subjekti s područja Samobora, ali i izvan njega.

 

21. STOLJEĆE

 

Na Skupštini Banke održanoj 01. prosinca 2003. godine donijeta je odluka o pripajanju Zagorske banke d.d. Krapina Samoborskoj banci d.d. Samobor.

Nekoliko riječi o Zagorskoj banci d.d.

Zagorska banka d.d. Krapina jedna je od najstarijih financijskih institucija na području Krapinsko-zagorske županije. Nastala je 09. siječnja 1935. godine pod imenom Zanatlijsko štedno kreditna zadruga, kao rezultat cehovskog djelovanja krapinskih čizmara, postolara, krojača, bačvara, mesara, kolara, draguljara, kožara, zidara i drugih zanatlija, a na inicijativu tadašnjeg predsjednika Obrtničke zadruge «SLOGA», pećara Ivana Loewa iz Krapine.

 

Zanatlijsko štedno kreditna zadruga poslovala je niz godina, a ni ratni vihor je nije uspio omesti u djelovanju i potpomaganju svojih članova, sve do kraja sedamdesetih godina, točnije prvog siječnja 1979. godine kada prerasta u Obrtničko štedno-kreditnu zadrugu. U prosincu 1991. godine Obrtnička štedno-kreditna zadruga prerasta u Gospodarsku štedionicu «Ivan Loew» d.o.o. Krapina. Sredinom 1995. godine Gospodarska štedionica mijenja ime u Krapinsku štedionicu i dalje posluje kao dioničko društvo. Krajem studenog 2001. godine izvršena je dokapitalizacija Štedionice i 24. prosinca iste godine donijeta je Odluka o preoblikovanju Štedionice u Zagorsku banku d.d. Krapina.